ΠΜΣ Πληροφορική - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/06/2020 έως 05/07/2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: έως 30/07/2020

Έναρξη Μαθημάτων: 01/10/2020

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 06/06/2020 έως 05/07/2020 ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php