Δηλώσεις Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να δηλώσουν διπλωματικές εργασίες στο pgs.di.uoa.gr.

Tα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών έχουν αναρτηθεί στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ->Διπλωματική Εργασία και θα αποσταλούν στα emails όλων των ΜΦ των παραπάνω ΠΜΣ.

Εφόσον δεν εμφανίζεται το σχετικό email στα εισερχόμενα, παρακαλούνται οι ΜΦ να ελέγξουν και τους φακέλους junks / ανεπιθύμητα.

Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης λήγει στις 25 Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται ότι η δήλωση θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά και αφορά αποκλειστικά τους ΜΦ των τριών παραπάνω νέων ΠΜΣ.