Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου, καθώς και διπλωματικές εργασίες ως τις 26/03/2021 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών:
https://pgs.di.uoa.gr

Η δήλωση μαθημάτων ή/και διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020.