Αναβολή των μεταπτυχιακών μαθημάτων της Τετάρτης 06/04/22

Την Τετάρτη 6.4.2022, λόγω της Γενικής Απεργίας των ΜΜΜ, τα μεταπτυχιακά
μαθήματα όλων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ
, που διεξάγονται στο Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, δεν θα πραγματοποιηθούν.