Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020 των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γλωσσική Τεχνολογία
  • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
  • Data Science and Information Technologies
  • Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες

να δηλώσουν έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από τις 8/12/2022 ως τις 3/1/2023 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Καλούνται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 και 2022 όλων των παραπάνω ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, από τις από τις 8/12/2022 ως τις 3/1/2023 στην Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ: https://my-uni.uoa.gr/

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022.