15, 16 και 17 Νοεμβρίου το Τμήμα θα είναι κλειστό.

Σε συνέχεια  απόφασης της συνέλευσης των φοιτητών για κατάληψη, το Τμήμα θα είναι κλειστό την Τετάρτη 15.11, Πέμπτη 16.11 και Παρασκευή 17.11.

Στο διάστημα αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.