Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
15784 Αθήνα

Κολοβός Σταμάτιος
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275301
Παλάσκα Φρόσω
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275192