Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να δηλώσουν έως 7 μαθήματα εαρινού εξαμήνου, καθώς και διπλωματικές εργασίες ως τις 26/03/2021 στο  Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών : https://pgs.di.uoa.gr

Η δήλωση μαθημάτων ή/και διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020.