Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2021-22 ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χορηγείται μία (1) υποτροφία απαλλαγής από την τρίτη δόση των τελών φοίτησης στον φοιτητή με ΑΜ 7115132100002, που είχε την καλύτερη επίδοση βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, έχοντας εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνει άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων.