ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ : Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2023-24

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατά τη Συνεδρίαση της 18/7/2023, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, αποφάσισε να γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.