Προσθήκη μαθήματος επιλογής "Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες"

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα φοιτητών, το μάθημα επιλογής Μ106, που διδάσκουν οι κ. Κουρουπέτρογλου και Πίνο στο ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, κάθε Τρίτη 15.00 - 18.00 μ.μ., θα προσφέρεται σε συνδιδασκαλία και στο ΠΜΣ ΤΠΕ, με κωδικό Μ266 και τίτλο Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες.