Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία (M.Sc. in Language Technology) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου (ΕΚ) «Αθηνά».
 

Γλωσσική Τεχνολογία: Το πεδίο όπου η γλώσσα συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία

Τα επαγγέλματα που θα κυριαρχούν το 2030 "χτίζονται" σήμερα

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

M.Sc. Language Technology outline (English)