Διοίκηση

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία σύμφωνα με το νόμο είναι:

  • η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ)
  • η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ
  • ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Η ΕΔΕ αποτελείται από:

  • 4 καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
  • 3 ερευνητές από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
  • 2 εκπροσώπους των φοιτητών του ΔΠΜΣ

Η ΕΔΕ όρισε ως μέλη της Συντονιστικής επιτροπής τους καθηγητές Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Διευθυντής του ΔΠΜΣ), Ιωάννη Παναγάκη (Αναπληρωτής Διευθυντής  του ΔΠΜΣ), Μαρία Ρούσσου και τους ερευνητές Στέλλα Μαρκαντωνάτου και Ευίτα Φωτεινέα.