Διοίκηση ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΠΜΣ: Ιωάννης Παναγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
 

Μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ):

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ):