Διοίκηση ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

Διευθυντής: Ιωάννης Παναγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής: Μανόλης Κουμπαράκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ


Μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ):


Διατελέσαντες Διευθυντές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: