Παναγάκης Ιωάννης

placeholder image
Παναγάκης Ιωάννης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
B21
Τηλέφωνο
+30 210 7275169
Email
lnaavfc@qv.hbn.terg.aou.id@psinnay