Παναγάκης Ιωάννης

placeholder image
Παναγάκης Ιωάννης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
B21
Τηλέφωνο
+30 210 7275169
Email
yannispatdi [dot] uoa [dot] gr