Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
23/12/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021-22
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
14/12/2021
Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
09/12/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021-22
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
24/11/2021
Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Υποτροφίες Μεταπτυχιακών
06/10/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία-Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινου εξαμήνου 2021-22
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
25/08/2021
Αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης - ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
16/07/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2021-22
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
16/07/2021
Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία για το ακαδ. έτος 2021-2022
17/06/2021
Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
17/06/2021
Θερινό Σχολείο "Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία"
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
07/06/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Παράταση Προθεσμίας αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
13/05/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2021-22
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
22/03/2021
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»
05/03/2021
Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
23/02/2021
Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών του ΔΠΜΣ Γλωσσικής Τεχνολογίας