Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
25/08/2021
Αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης - ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
16/07/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2021-22
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
16/07/2021
Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία για το ακαδ. έτος 2021-2022
17/06/2021
Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
17/06/2021
Θερινό Σχολείο "Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία"
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
07/06/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Παράταση Προθεσμίας αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
13/05/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών 2021-22
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
22/03/2021
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»
05/03/2021
Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
23/02/2021
Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών του ΔΠΜΣ Γλωσσικής Τεχνολογίας
23/02/2021
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
21/12/2020
Τέλη φοίτησης ΔΠΜΣ "Γλωσσική Τεχνολογία"
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
04/12/2020
Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21
24/09/2020
Λογαριασμοί φοιτητών ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
10/09/2020
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία