Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
21/12/2020
Τέλη φοίτησης ΔΠΜΣ "Γλωσσική Τεχνολογία"
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
04/12/2020
Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21
24/09/2020
Λογαριασμοί φοιτητών ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
10/09/2020
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
06/08/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Ανακοίνωση αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακά
24/07/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακά
22/06/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξηςεισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
25/05/2020
Σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία