Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία