Προκήρυξη θέσεων διδασκαλίας

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία» κατά την συνεδρίασή της στις 24 Ιανουαρίου 2023 αποφάσισε να αναθέσει κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 τη συνδιδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς διδάσκοντες:

  • Μ906 Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία ΙΙ (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
  • Μ905 Ποσοτική Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
  • Μ907 Συστήματα Σύνθεσης και Αναγνώρισης Φωνής (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, να αποστείλουν έως 6 Φεβρουαρίου e-mail στη Γραμματεία (secretatdi [dot] uoa [dot] gr) με θέμα: «ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Μ… στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία», επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους με αναφορά στην διδακτική εμπειρία.