Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2022-23 ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία»

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τρίτη  δόση  των τελών φοίτησης στους φοιτητές με Α.Μ.: 7115182200003 και 7115182200001, οι οποίοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων.