Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία» κατά την συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2021 αποφάσισε  να αναθέσει κατά το Χειμερινό Εξάμηνο (1,5 ή 1 ώρα εβδομαδιαίως) του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 τη συνδιδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς διδάσκοντες:

  • Μ901 Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία Ι (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
  • Μ914 Μηχανική Μετάφραση (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
  • Μ902 Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στη Γλωσσική Τεχνολογία  (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
  • Μ904 Εισαγωγή στην Φωνολογία και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (1 ώρα εβδομαδιαίως)          
  • Μ911 Γλωσσική Επεξεργασία (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
  • Μ913 Διαλογικά Συστήματα και Φωνητικοί Βοηθοί (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, να αποστείλουν έως 5 Ιουλίου 2021 e-mail στη Γραμματεία (secretatdi [dot] uoa [dot] gr)  με θέμα: «ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Μ… στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία», επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους με αναφορά στην διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.