Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2020-21

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τέταρτη  δόση των τελών φοίτησης στους φοιτητές με ΑΜ LT1.20.0028 και LT1.20.0002 οι οποίοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων.