ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2020 να δηλώσουν έως 5 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από τις 9/12/2021 ως τις 23/12/2021 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών:
https://pgs.di.uoa.gr

Στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 του παραπάνω ΔΠΜΣ δηλώθηκαν από την Γραμματεία τα 5 βασικά (υποχρεωτικά) μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Για την δήλωση Διπλωματικών Εργασιών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.