Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τρίτη  δόση  των τελών φοίτησης στους φοιτητές με ΑΜ LT1.20.0010 και LT1.20.0016, οι οποίοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων.