ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2020 να δηλώσουν έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από τις 8/12/2021 ως τις 3/1/2022 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 του παραπάνω ΔΠΜΣ δηλώθηκαν από την Γραμματεία τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

 https://my-uni.uoa.gr/

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία.

Για την δήλωση Διπλωματικών Εργασιών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.