Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία» κατά την συνεδρίασή της στις 16ης Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε να αναθέσει κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 τη συνδιδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς διδάσκοντες:

    Μ901 Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία Ι (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
    Μ902 Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στη Γλωσσική Τεχνολογία (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
    Μ904 Εισαγωγή στην Φωνολογία και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος   
    Μ911 Γλωσσική Επεξεργασία (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)
    Μ913 Διαλογικά Συστήματα και Φωνητικοί Βοηθοί (3 ώρες εβδομαδιαίως)
    Μ914 Μηχανική Μετάφραση  (1,5 ώρα εβδομαδιαίως)     

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, να αποστείλουν έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 e-mail στη Γραμματεία (secretatdi [dot] uoa [dot] gr)  με θέμα: «ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Μ… στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία», επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους με αναφορά στην διδακτική εμπειρία.