Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024 ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

Αγαπητοί-ές Φοιτητές-τριες του ΔΠΜΣ ''Γλωσσική Τεχνολογία'',

σας καλώ να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του ΔΠΜΣ εαρινού
εξαμήνου, η οποία θα διεξαχθεί από από 22/05/2024 μέχρι 11/06/2024, μέσω
του συνδέσμου:
https://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=2&departmentId=344&orderByDate=1
της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (https://survey.uoa.gr/).
Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων σας.
Η συμμετοχή σας γίνεται με τον ηλεκτρονικό ιδρυματικό σας λογαριασμό και
τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται
κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που
καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση
ή όχι.

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλωσσική Τεχνολογία"
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παναγάκης