Έγκριση Αποδοχής Υποψηφίων Διδακτόρων

18/12/2020

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 18/12/2020 ενέκρινε την αποδοχή των αιτήσεων των παρακάτω υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο.