Θέσεις εργασίας: Στην εταιρεία Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων

13/01/2021

 

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, επιθυμεί να προσλάβει άτομα για την στελέχωση των τομέων δραστηριοποίησής της  , στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης εργασιών της.

Περιγραφή τομέων δραστηριότητας:

 • Κλάδος Περιουσίας
 • Κλάδος Ζωής & Υγείας
 • Τμήμα Marketing
 • Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Κλάδος Ναυτασφαλίσεων ζητείται άτομο με μικρή εμπειρία αλλά προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση)
 • Κλάδος Γενικών Ασφαλειών

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίων:

 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & άλλων ξένων γλωσσών.
 • Αναλυτική σκέψη και επιχειρηματική αντίληψη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα με ακρίβεια, αξιοπιστία και χρονική συνέπεια
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και ευελιξία
 • Ακεραιότητα και πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office και ευχέρεια στην χρήση της τεχνολογίας
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και γνώσης του αντικειμένου
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής επιμόρφωση και αναβάθμιση θέσης
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (μετά τον πρώτο χρόνο)

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναγράφοντας τον τομέα που σας ενδιαφέρει,  στο e-mail: agencycarrieraatbrokersunion [dot] gr