Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και αποστολή των συγκεντρωτικών λιστών.

26/01/2021

Σας προωθούμε συνημμένο το υπ΄αριθμ.2688/Ζ1/11/1/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( με αριθμ. Πρωτ. ΕΚΠΑ 4166/25.1.2021) σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατείνεται έως και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.

Κατηγορία