Νέα επικαιροποιημένη έκδοση Οδηγού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

17/02/2021

Έχει δημοσιευθεί νέα επικαιροποιημένη έκδοση Οδηγού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ).

Οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στις σελίδες: 43, 53 έως 56 και 61 έως 66.

Σημειώνεται ότι ο Οδηγός ΠΠΣ υπερτερεί στις περιπτώσεις διαφωνίας του περιεχομένου του με στοιχεία που αναφέρει η ιστοθέση του Τμήματος.

 

Κατηγορία