Προκήρυξη και αίτηση συμμετοχής ERASMUS+ 2021-2022

12/03/2021

Οι αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-class μέχρι 22 Μαρτίου 2021. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα τις βρείτε στην σελίδα: https://www.di.uoa.gr/studies/erasmus

Κατηγορία