Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

21/04/2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για το ΠΠΣ θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός του διαστήματος από  21/04/21 έως 10/05/21 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr.