Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ERASMUS+ CIVIS ακ. έτους 2021-2022

07/05/2021

Τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών για το Erasmus+ CIVIS, έχουν αναρτηθεί στο e-class του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/F118/

Κατηγορία