Προκήρυξη εκλογών για τους εκπροσώπους ΕΤΕΠ 21-22

02/06/2021

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου προσκαλεί τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στις Συνελεύσεις του Β’ και Γ’ Τομέα του Τμήματος (Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος).
Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 από 10:00 έως 14:00 μ.μ.

Κατηγορία