Υποτροφίες Ιεράς Μητρόπολις Μεσσηνίας

06/09/2021

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας προκηρύσσει 4 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, και οι οποίοι διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητρόπολις Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας,Μητροπολίτου Μελετίου 13,ΤΚ 24100, Καλαμάτα.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης Δικαιολογητικών: Παρασκευή 8.10.2021 και ώρα 17:00-19:00, Σάββατο 9.10.2021 και ώρα 10:00-12:00
Τηλ. επικοινωνίας 6937482151
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: taamfimmatyahoo [dot] gr