Θέσεις πρακτικής εργασίας στην CITE - Aνάπτυξη λογισμικού

29/09/2021

H CITE, Ανώνυμη Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, προσφέρει θέσεις πρακτικής εργασίας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού σε C#, Java ή Angular, full-stack, backend ή mobile.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για εκπόνηση πρακτικής εργασίας θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki2021atcite [dot] gr και να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρει την εξοικείωση του ενδιαφερόμενου με τις αναφερόμενες τεχνολογίες.

Σημειώνεται ότι οι διαθέσιμες θέσεις εκπόνησης πρακτικής εργασίας στη CITE είναι περιορισμένες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω των στοιχείων που διατίθενται στον διαδικτυακό της τόπο https://www.cite.gr/

Κατηγορία