Υποδοχή πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

08/10/2021

Η Υποδοχή των πρωτοετών Φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-22 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12.10.2021 στις 10:30 π.μ μέσω της πλατφόρμας https://uoa.webex.com.

Θα γίνει παρουσίαση του Τμήματος και του Προγράμματος Σπουδών από τον Πρόεδρο Καθηγητή Γεώργιο Κουρουπέτρογλου και τους Δ/ντες Τομέων και στο τέλος της παρουσίασης θα απαντηθούν ερωτήσεις.

Ακολουθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία σύνδεσης στην εκδήλωση:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=ma85c28e275177a648cb8600ee0f6ab40
Meeting number: 2732 100 4033
Password: 1234

Κατηγορία