Οδηγός Αυτοβοήθειας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών κατά την επιστροφή τους στον χώρο του Πανεπιστημίου υπό συνθήκες πανδημίας

16/10/2021

EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη υπό Συνθήκες Πανδημίας

Οδηγός για Φοιτητές και Φοιτήτριες

https://hub.uoa.gr/self-help-guide-students-covid/
 

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ διαμόρφωσε έναν Οδηγό Αυτοβοήθειας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών κατά την επιστροφή τους στον χώρο του Πανεπιστημίου υπό συνθήκες πανδημίας.

Ο Οδηγός αντλεί από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, είναι εναρμονισμένος με τις αντίστοιχες οδηγίες των Πανεπιστημίων άλλων χωρών κατά το τρέχον διάστημα της επιστροφής και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Στόχος του Οδηγού είναι να συμβάλει στην προαγωγή της φοίτησης και της ψυχικής υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της διάθεσης συνεργασίας και του αισθήματος ευθύνης στον φοιτητικό πληθυσμό, κατά τη μετάβαση από την εξ αποστάσεως στη διά ζώσης λειτουργία.

Προτείνεται η κοινοποίηση και διάδοση του Οδηγού από τους διδάσκοντες στον φοιτητικό πληθυσμό.

Σύνταξη και επιστημονική ευθύνη: Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Διευθύντρια  Εργαστηρίου Ψυχολογίας.

Ιστότοπος Εργαστηρίου Ψυχολογίας: http://psychlab.primedu.uoa.gr/