Πρόσληψη Mechanical Engineering & Electronic Engineering Intern

25/10/2021

Η εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ (i2s ΑΕ),  που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για Ιχθυοκαλλιέργειες (www.aqua-manager.com) αναζητεί συνεργάτες για την κάλυψη των παρακάτω δύο θέσεων για τα γραφεία στο Μαρούσι, Αττικής.

  • Mechanical Engineering Intern
  • Electronic Engineering Intern

Οι θέσεις αφορούν πλήρη και μόνιμη απασχόληση, με άμεση πρόσληψη.