Δήλωση κατεύθυνσης στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

10/11/2021

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο φοίτησης να δηλώσουν την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν (Α ή Β) στέλνοντας e-mail από τον φοιτητικό τους λογαριασμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: secretatdi [dot] uoa [dot] gr έως την Παρασκευή 19/11/21, με θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.

Κατηγορία