Έγκριση Αποδοχής Υποψηφίων Διδακτόρων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

16/12/2021

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 16/12/2021 ενέκρινε την αποδοχή των αιτήσεων των υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, των οποίων τα ονόματα βρίσκονται στο συνημμένο έγγραφο.