Πρόσκληση υποβολής υποτροφιών ελληνο-βρετανικής συνεργασίας

17/12/2021

Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές
και υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου» ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.