Θέση εργασίας Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων - Logicom Solutions

01/03/2022

Συνεργασία στα πλαίσια υλοποίησης του Νέου Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Σύζευξις2.

Η εταιρεία Logicom Solutions επιθυμεί να προσλάβει τρεις μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην έμπειρη ομάδα υλοποίησης του ανωτέρω έργου. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (αρχική διάρκεια 6 μηνών) με δυνατότητα ανανέωσης) με έδρα την Αθήνα.

Ικανότητες

  • Καλή κατανόηση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας (κυρίως TCP/IP) και των πρωτοκόλλων δρομολόγησης (π.χ. BGP, OSPF).
  • Καλή εξοικείωση με δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές) Cisco και λειτουργικό σύστημα IOS (με τις παραλλαγές του).
  • Πιστοποίηση (ή στην διαδικασία πιστοποίησης για) Cisco CCNA, ή αντίστοιχου επιπέδου γνώση Cisco.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ισχυρή ικανότητα γρήγορης ανίχνευσης προβλημάτων.
  • Ικανότητα εργασίας με μικρή ή καθόλου επίβλεψη.
  • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης του φόρτου εργασίας.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

 

Εάν αναζητείτε συνεχή βελτίωση και απόκτηση τεχνογνωσίας, παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο v [dot] katsigianniatlogicom [dot] net αναφέροντας τον κωδικό: SΥΖ_ST