Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/CIVIS για φοίτηση στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Πανεπιστημίων CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

11/03/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους φοιτητές: 27/03/2022

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα ERASMUS+/ CIVIS πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος «Πρόγραμμα Έρασμος - CIVIS (F118)» και να υποβάλλουν μία αίτηση (βρίσκεται στα Έγγραφα του e-class του μαθήματος) σε ένα αρχείο zip μέχρι την Κυριακή 27/03/2022 (δε θα δοθεί παράταση), που να συμπεριλαμβάνει τα ζητούμενα που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση.

Tο αρχείο zip θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο στον σύνδεσμο https://eclass.uoa.gr/modules/work/index.php?course=F118&id=41568 (δλδ φάκελος Εργασίες) και εφόσον έχει γίνει η εγγραφή στο eclass του μαθήματος «Πρόγραμμα Έρασμος - CIVIS (F118)».