Νέα θέση εργασίας - Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

31/03/2022

TCS, Backoffice & Reporting Team Member

Σύντομο Προφίλ Θέσης: Ο ρόλος αποτελεί μέλος του τμήματος IT Infrastructure της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και παρέχει τεχνική υποστήριξη στα συστήματα είσπραξης διοδίων, διευκολύνοντας την ορθή απεικόνιση των πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας. Η θέση θα έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (νομός Αττικής).

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Παρέχει υποστήριξη πρώτης γραμμής στους εσωτερικούς χρήστες της εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα Είσπραξης διοδίων.
 • Πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους για την επιβεβαίωση των ορθών εισπράξεων διοδίων εντός των συστημάτων.
 • Διαχειρίζεται τους servers για τα συστήματα ευθύνης του, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους σε καθημερινή βάση.
 • Διενεργεί εργασίες προληπτικής & επεμβατικής συντήρησης ή και αναβαθμίσεις στο Σύστημα Είσπραξης διοδίων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος & την Διεύθυνση Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
 • Εκτελεί ημερήσιους ελέγχους στο σύστημα διαλειτουργικότητας (GRITS) διασφαλίζοντας την ορθή καταχώρηση των στοιχείων.
 • Δημιουργεί αναφορές που αφορούν τις επεμβατικές ενέργειες και τα θέματα που προκύπτουν στα συστήματα ευθύνης του, για την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος.
 • Τροποποιεί και παρακολουθεί τις διαδικασίες που αφορούν την διαχείριση του Συστήματος Είσπραξης διοδίων.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο στον κλάδο της Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας:
  • Στην τεχνική υποστήριξη συστημάτων λογισμικού
  • Στην υποστήριξη χρηστών σε καθημερινή βάση
 • Καλή εξοικείωση με Oracle, MySQL, MS SQL Server databases
 • Άριστη χρήση του MS Office
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Δεξιότητες οργάνωσης έργου και διαχείρισης παράλληλων προτεραιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hratneaodos [dot] gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης TCS-0322.