4 νέες θέσεις εργασίας / Energy Billing Support / ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

01/04/2022

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάγκη κάλυψης 4 θέσεων (χωρίς εμπειρία) στο τμήμα : Billing Support (6μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης) και με αρμοδιότητες που αφορούν στην παρακολούθηση- διαχείριση της  τιμολόγησης των πελατών μας, μέσω του συστήματος SAP.

Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται στο παρακάτω mail :

Email : heronhratheron [dot] gr με την ένδειξη “Energy Billing Support”

Τελική ημερομηνία αποστολής βιογραφικών : 05/04/2022.