Νέες θέσεις εργασίας - Digicom

04/04/2022

Η εταιρεία digicom θα ήθελε να ενισχύσει τη λειτουργία της με 2+ νέα άτομα για τις ακόλουθες θέσεις,
έχοντας τα άτομα αυτά εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους (εφόσον πρόκειται για άνδρες)

  1. το τμήμα software developing  με νέους developers (dot.net, SQL RDBMS, analysis, design and development)
  2. το τμήμα ERP entersoft με juniors installation ERP consultants

Σχετικές πληροφορίες και αποστολή https://digicom.gr/careers/