Αναβολή όλων των προπτυχιακών μαθημάτων της Τετάρτης 06/04/22

05/04/2022

Την Τετάρτη 6.4.2022, λόγω της Γενικής Απεργίας των ΜΜΜ,  τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών δεν θα πραγματοποιηθούν.