Νέες θέσεις εργασίας - IBM Consulting Associates

06/04/2022

Tο Πρόγραμμα: “IBM Consulting Associates” αναζητά νέα ταλέντα για 4 θέσεις εργασίας στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ.

• Cloud Micro-services Consultant  https://careers.ibm.com/job/15307186/associate-cloud-microservices-consultant-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

• Data and Technology Transformation Consultant  https://careers.ibm.com/job/15221649/associate-data-and-technology-transformation-consultant-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

• Package Consultant – SAP   https://careers.ibm.com/job/15256503/associate-package-consultant-sap-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

• Package Consultant – Salesforce   https://careers.ibm.com/job/15221650/associate-package-consultant-salesforce-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, να συνεργασθούν με κορυφαίους έμπειρους επαγγελματίες και να συμμετέχουν σε σημαντικά έργα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Πρόκειται για θέσεις πλήρως απασχόλησης και αορίστου χρόνου.