Νέες θέσεις εργασίας - Konnekt

12/04/2022

Η εταιρεία εύρεσης προσωπικού Konnekt, αναζητεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, υποψηφίους για τον ρόλο του "ICT Assistant". Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.konnekt.com/jobs/operations-jobs/ict-assistant/27666