Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ERASMUS+, ακ. έτους 2022-2023

13/04/2022

Στο e-class του Μαθήματος ΕΡΑΣΜΟΣ - CIVIS (F118)

Στον φάκελο: Έγγραφα->Για φοιτητές->Erasmus+ 22-23, έχει αναρτηθεί ο πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα της μοριοδότησης για το ERASMUS+ ακ. έτους 2022-2023.

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι φοιτητές να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους εάν αποδέχονται την θέση προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίας αποστολής των nominations.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ,
μέσω αποστολής email. Γιαυτόν τον λόγο παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

-- 

Κατηγορία